Knihovna Moravského zemského muzea

Adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno
 

Sídlo

Kapucínské nám. 8
tel.: +420 533 435 264
e-mail: knihovna@mzm.cz


Vědecká knihovna MZM

Vedoucí oddělení

Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. 
Akvizice, katalogizace, správa fondu, správa AKS, meziknihovní výměna, správa knihovny Oddělení dějin divadla a muzeologické knihovny
tel.: +420 533 435 259, +420 533 435 264
e-mail: vvalentova@mzm.cz

 

 

Zaměstnanci

Charakteristika oddělení

  • Knihovna MZM spravuje přes 450 tisíc odborných publikací a periodik ze společenskovědních, uměnovědných a přírodovědných oborů. Své služby poskytuje nejen zaměstnancům muzea, ale i široké veřejnosti. Většina literatury je určena pouze k prezenčnímu studiu.

Trvalé aktivity

Knihovní řád knihovny Moravského zemského muzea

Archiv


Charakteristika oddělení

V archivu Moravského zemského muzea jsou uloženy dva základní archivní fondy, které sestávají z písemností vzešlých činností muzea od příprav jeho vzniku do dnešních dní. Fond Františkova muzea postihující časové rozpětí let 1808-1899 a fond Moravského zemského muzea je veden od roku 1900 až do současnosti. Archivní fond Františkova muzea je torzovitý, většina tehdejší agendy je uložena v Moravském zemském archivu. Fondy jsou průběžně zpracovávány a digitalizovány.

Dalších více než padesát archivních fondů je uloženo na odborných odděleních MZM.

Archivní fondy jsou po předchozí domluvě přístupné badatelům.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS