Připravované výstavy

Miroslava Ludvíková: 100 let


Kaple Paláce šlechtičen, Kobližná 1, Brno
1. 6. 2023 - 1. 10. 2023
 

PhDr. Miroslava Ludvíková, CSc. (23. 10. 1923 - 27. 2. 2005), významná badatelka a muzejnice, pracovala v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea od roku 1956 až do svého odchodu do penze v roce 1986. Jako emeritní pracovnice však v ústavu aktivně a platně působila téměř až do konce života.
 

Výstava bude zahájena ve středu 7. června 2023 v 16:30 hod. komentovanou prohlídkou v prostorách Paláce šlechtičen.


V centru jejího celoživotního badatelského zaměření stál lidový textil, zejména pak moravská výšivka. Kreativně volila i další okruhy svého profesní zájmu - lidová strava, lidová religiozita, výtvarná kultura v lidovém prostředí a další. Miroslava Ludvíková je autorkou více než 220 publikací, článků, katalogů a výstavních scénářů.
 

Více o Paláci šlechtičen
Více o Etnografickém ústavu MZM

Miroslava Ludvíková: 100 let
Kaple Paláce šlechtičen, Kobližná 1, Brno
1. 6. 2023 - 1. 10. 2023

Když Brnem táhli mamuti - Galerie Zdeňka Buriana


Pavilon Antrhopos, Pisárecká 5, Brno
21. 6. 2023 - 31. 12. 2024


Po delší době se do Pavilonu Anthropos navrátí atraktivní obrazy Zdeňka Buriana. Nová instalace by však měla být oproti těm minulým inovativní. Bude se jednat o cykly obrazů (60-70 obrazů) věnovaných evoluci člověka, scénickým obrazům a obrazům zobrazujícím pleistocenní faunu a jako novinka zde budou umístěny do opozice antropologické a zvířecí rekonstrukce zejména v podobě 3D hyperrealistických rekonstrukcí realizovaných Laboratoří antropologické rekonstrukce MZM.
 

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 20. června 2023 v 17:00 hod. v prostorách Pavilonu Anthropos.


Trojrozměrné exponáty výrazně obohatí instalaci obrazů a budou taktéž "tahákem" zamýšlené výstavy, zvláště při využití efektní scénografie.

Do výstavy budou částečně zařazeny i haptické předměty umožňující "osahat" doplňující exponáty pro slabozraké a nevidomé.


Když Brnem táhli mamuti - Galerie Zdeňka Buriana
Pavilon Antrhopos, Pisárecká 5, Brno
21. 6. 2023 - 31. 12. 2024
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS